+ De orde
+ De advocaat
+ Justitie
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


Advocaat & u

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed damske.com

De advocaat is een specialist van het recht, hij staat door zijn vorming garant voor een goede vakkennis. De advocaat past het recht dagdagelijks toe. Daarom is hij de meest uitgelezen persoon om u voor elke belangrijke beslissing bij te staan.

Neem contact op met een advocaat, laat u adviseren. En loopt iets verkeerd, dan zal de advocaat voor u bemiddelen, en zo nodig u optimaal verdedigen voor de rechtbank.

De advocaat adviseert u en staat u bij wanneer u geconfronteerd wordt met problemen in verband met ...


Huur

U doet behoorlijk wat kosten aan de door u gehuurde woning ? Maar wat indien uw verhuurder na drie jaar de huur opzegt ? Wanneer kunt u uw huurovereenkomst opzeggen? Wie moet een herstelling uitvoeren, de huurder of de verhuurder ? Wie moet wat onderhouden ?

Vraag raad aan een advocaat ! Hij stelt voor u een waterdichte overeenkomst op, adviseert u, en verdedigt uw belangen, zowel als huurder als als verhuurder.


Aanneming

U besteedt veel zorg aan uw nieuwbouw of verbouwing: de keuze van de materialen, de indeling van uw woning, de inrichting, … Maar hecht u evenveel zorg aan de contracten die afsluit met uw verkoper, uw architect, uw aannemer, uw leveranciers ? Bent u of zijn uw medecontractanten op een correcte manier verzekerd voor de risico's van het bouwbedrijf ?

Vermijd valkuilen en raadpleeg een advocaat. De advocaat zal voor u de addertjes onder het gras aanwijzen en voor u de problemen zoveel mogelijk vermijden. En loopt er tijdens het bouwproces iets verkeerd, dan zal uw advocaat onmiddellijk de juiste initiatieven nemen, zodat uw rechten maximaal gevrijwaard worden en het bouwen of verbouwen voor u geen nachtmerrie wordt.


Handelspraktijken


Hebt u zich laten lijmen door een gladde verkoper ? Komt u terug van een beurs met een nieuw salon, encyclopedie of tuinset ? Of bent u de trotse bezitter van een appartement aan de Costa del Sol, tegen wil en dank ?

Wend u tot een advocaat. De termijnen zijn kort, en de advocaat zal u als kenner van het recht onmiddellijk de juiste adviezen verstrekken. Laat u niet misleiden door verkeerde adviezen. Zo blijft u niet opgescheept met uw miskoop !


Familierecht


Het geluk lacht u toe, met deze man / vrouw wil u lief en leed delen voor de rest van uw leven. Maar wat als de wegen scheiden ? Welke zijn uw rechten ? Welke zijn uw plichten ? Wat moet er gebeuren ?

De advocaat zal u deze toelichten. Hij zal u de juiste procedures aanreiken om tot een snelle, menselijke en voor alle partijen bevredigende oplossing te komen van uw crisissituatie. Hij zal u verdedigen, dan wel optreden als bemiddelaar. Hoe dan ook: uw rechten worden gevrijwaard en u staat niet alleen in moeilijke tijden.


Arbeidsrecht

Uw werkgever wijzigt eenzijdig uw arbeidsvoorwaarden of ontneemt u uw verantwoordelijkheden ? Welke zijn uw rechten ? U wordt ontslagen wegens dringende redenen ? Hoe dient u te reageren ?

De advocaat kent het recht. Hij zal u adviseren. Hij zal met u nagaan hoe u dient te reageren en welke verhaalsmogelijkheden u hebt. Hij zal uw rechten verdedigen, zodat u krijgt waar u recht op hebt.


Verkeersrecht

U moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor een verkeersinbreuk. Welke straf riskeert u ? Is de inbreuk terecht ? Hoe dient u uw onschuld te bewijzen ?

U was het slachtoffer van een verkeersongeval. Hoe dient u uw schade te begroten ? Hoe geraakt u aan uw schadevergoeding ? Tot wie dient u zich te wenden ?

De advocaat zal u verdedigen. Hij zal voor u het dossier analyseren, en uw verdediging met u opstellen.

Hij zal u als slachtoffer van een verkeersongeval bijstaan met het opstellen van uw schade-eis, en zal erop toezien dat uw schade zo snel mogelijk vergoed wordt.


Burenhinder


Everybody needs good neighbours … maar wat als uw buren u het bloed van onder de nagels halen door constante burenhinder, te dichte beplantingen, afsnoepen van uw grond ?

De advocaat zal voor u de juiste adviezen geven en zo nodig voor u de juiste procedure instellen. Hij zal voor u bemiddelen en er op toe zien dat uw conflictsituatie op een billijke wijze beslecht wordt. Zo kunt u weer genieten van uw eigendom.

Erfrecht

Een overlijden is spijtig genoeg al te veel aanleiding tot onmenselijke twisten tussen erfgenamen.

De advocaat zal u toelichten wat u als erfgenaam toekomt. Of nog beter, de advocaat zal u toelichten hoe u aan successieplanning kunt doen; zo vermijdt u problemen voor de volgende generatie

Schulden


Kopen op afbetaling, lenen op afbetaling, huur betalen en achterstallige belastingen. Men rekent u torenhoge intresten aan en tal van bijkomende kosten. Kan dit ? Hoe geraakt u hier nog bovenop ?

De advocaat zal uw contracten analyseren en u adviseren of wat u wel of niet dient te betalen. Hij zal voor u bemiddelen om aflossingen te bedingen bij uw schuldeisers, zodat u het licht aan de einde aan de tunnel terugziet. En is er geen licht te zien, dan zal de advocaat u adviseren en zo nodig met u een collectieve schuldenregeling aanvragen bij de rechtbank.

Fiscaliteit


Uw controleur legt u het vuur aan de schenen. Wat moet u tonen, wat niet ? Welk verhaal hebt u tegen een aanslag ?

De advocaat zal u adviseren. Hij zal voor u bemiddelen en zo nodig bezwaar of verhaal voor de rechtbank aantekenen.

Overheid


Uw bouwaanvraag wordt geweigerd. Welke zijn de verhaalsmogelijkheden. U wordt het slachtoffer van een onheuse overheidsbeslissing. Waar kunt u bezwaar aantekenen ? Binnen welke termijn ? Bij welk rechtscollege ?

De advocaat kent de administratieve procedures en vindt zijn weg terug in het doolhof van de administraties. Hij zal u adviseren en u de mogelijke oplossingen aanreiken. Zo nodig zal hij voor u het juiste verhaal aantekenen, voor de juiste instantie en binnen de wettelijke termijnen.


StrafrechtU wordt verdacht van een misdrijf. Gedaagd voor de rechtbank. Welke kunnen de gevolgen zijn ? Hoe dient u zich te verdedigen ?

De advocaat zal u informeren. Hij zal samen met u een juiste verdediging opstellen, en alle middelen aanwenden om uw rechten van verdediging gevrijwaard te zien.