+ De orde
- Structuur
- De Raad 2017-2018
- Diensten van de Orde
+ De advocaat
+ Justitie
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


De orde  |  Diensten van de Orde
1. Minnelijke schikking
Indien u een gerechtelijke procedure wenst te vermijden, maar ook een rechtstreeks contact met uw tegenpartij wenst te voorkomen, kan u deze laatste laten oproepen met het oog op een minnelijke regeling.

U dient hiervoor uitsluitend een schrijven of verzoek te richten tot de Orde van Advocaten - INABOB, Langestraat 120 te 8000 Brugge of dit doormailen naar secretariaat@balie-brugge.be.

top

2. De Raad van de Orde
INABOB beschikt eveneens over een zowel volledig als bekwaam arbitragecollege, waarop beroep kan worden gedaan voor zowel burgerlijke, gerechtelijke, commerciële als internationale arbitrages. Het vlot verloop van deze arbitrage is één van de belangrijkste troeven.


top

3. Expertises
In bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn om te laten overgaan tot eenzijdige vaststellingen.
Dit kan door beroep te doen op INABOB, dat op alle domeinen instaat voor de aanstelling van experten.
De experten die worden aangesteld genieten de appreciatie van de Rechtbanken, voor wie hun verslagen dus - alhoewel eenzijdig - niettemin de grootst mogelijke zeggingskracht zullen hebben.
Bovendien wordt aangestuurd op een zo vlot mogelijke werking.


top

4. Het Secretariaat
De Balie van Brugge staat ook in voor "Juridische bijstand" naar de burgers toe.

Meer informatie over juridische bijstand vindt u tevens op deze website (zie het menu).

Meer informatie over deze diensten kunt u bekomen op het secretariaat van de Orde:

Tel. 050/34.97.20 - Fax 050/34.66.72 - bjb@balie-brugge.be - Langestraat 120 te 8000 Brugge.