+ De orde
+ De advocaat
+ Justitie
- Bevoegdheden
> De vrederechter
> De politierechtbank
> De rechtbank van eerste aanleg
> De rechtbank van koophandel
> De arbeidsrechtbank
> Het hof van beroep
> Het arbeidshof
> Het hof van assisen
> De raad van state
> Het arbitragehof
> Het hof van cassatie
> Het E.H.R.M.
- Actoren van justitie
- Procedureschets
- Herstelbemiddeling
- Arbitrage
+ Advocaat & bedrijf
+ Advocaat & u
+ Advocaat-mandataris
+ Juridische bijstand
+ Links
+ Zoek een advocaat
+ Lijst rechtbanken
+ Privaat luik
+ Bibliotheek


Justitie  |  Bevoegdheden  |  De politierechtbank
Een politierechtbank bestaat uit burgerlijke en strafrechtelijke kamers.
  • De burgerlijke kamers in een politierechtbank doen uitspraak over vorderingen tot vergoeding tot schade geleden bij verkeersongevallen.
  • De strafrechtelijke kamers zorgen voor de bestraffing van overtredingen op de verkeersreglementering en de bestraffing van de lichte misdrijven (nachtlawaai, opzettelijke beschadiging van goederen etc.).

De hogere beroepen tegen vonnissen van de burgerlijke kamers komen bij de burgerlijke kamers van de Rechtbank van Eerste Aanleg, terwijl de strafrechtelijke vonnissen in beroep worden beoordeeld door de Correctionele rechtbank.